MENY

J.R. Bjørkvold
Om forlaget
Bøker
-Det Musiske Menneske
-Skilpaddens Sang
-Fra Akropolis til Hollywood
-"Vi er de tusener..."
-Boller og brøk
-...som forandret verden
-Grunntonen
Bestilling
Kontakt oss
Nyhetsglimt
Blogg
Revolt & rabalder
Pressefoto
  "Vi er de tusener..."
Norske Musikkhistorier

 
hovedside fakta bestilling omtaler
 

Arabesk:

Viktige musikkhistorier frå felten

...Vi møter den engasjerte korpsdirigenten som deltek i loddsal, guten som ligg klistra til Radio Luxembourg kvar søndag i åtte år for å notere ned alle plasseringane på Top Twenty-listene, sonen som tek si demente og ikkje-kommuniserande mor med på bilturar for at dei kan synge gamle salmar saman. Men vi får òg møte kjende musikarar og musikkpedagogar som har spennande historier å fortelle.

Humor, alvor og respekt
Bjørkvold skildrar med både humor alvor og framfor alt respekt for dei han skriv om. Og ved å veksle frå historier om det kvardagslege og allminnelege, til fortellingar som er henta frå det profesjonelle musikklivet, opplever eg at Bjørkvold trekk usynlege linjer gjennom heile boka ... Vårt samfunns musikkliv består av både pensjonistorkestre og stjernefiolinistar, og den eine delen kan ikkje leve utan den andre.
...

"Vi tar 2. stemmen!"
...Eitt av høgdepunkta er "Vi tar 2. stemmen!", den korte skildringa av skolekonserten der to småjenter i fullt kostyme og med kvar sin fiolin annonserar at dei skal framaføre "2. stemmen". Dei gnikkar i veg, på noko for forfattaren uforståeleg, og attpåtil med repetisjon! Men jentenes glede og stoltheit i framføringa, og publikums enorme velvilje, gjer dette til ei rørande hending.

Historia om franskklassen og læraren i "Ett minutt og to sekunder", som må pusse brillene etter elevrapen om politisk overmakt og ungdomsopprør, på fransk, er ei veldreid tekstleg perle. Skildringa av Blåfjellet husorkesters gjøren og laden smeltar ein musikkarbeidars hjarte. Og Bjørkvold sine observasjonar av lidenskapeleg fotballkampsong med Vålerenga sitt "supporterkor", VIF-klanen, der til og med politihundane stemmer i, er kostelege. Bjørkvold har òg teke med ein høgst aktuell gjesteskribent, ein hovudfagsstudent som rapporterar om sine særs vellukka røynsler med omfattande musikkprosjekt i ungdomsskolen.

Ei viktig bok
...For dei som strever med argumentasjon og legitimering av musikken sin plass i skoleverket, på kommunale budsjett eller i statlege læreplanar, der orda ikkje alltid strekk til for å det vi kulturarbeidarar veit med vår røynsle og våre kjensler: Gjer som Bjørkvold! Fortel ei musikkhistorie! Anten frå denne boka, eller leit i ditt eige, personlege røynslelager.

(Vidar Sæther, nr. 4/2003)


Musikk - kultur:

Musisk dokumentar

...Bjørkvold går rett inn i hver enkelt historie med hele sin velde som fortolker ... På sosialantropologisk vis møter han sine intervjuobjekter på deres premisser ... han lar hovedpersonene synge sine historier fullt ut.

Bjørkvold synger med, og fanger deres humor og sorger ... Hensikten har da også vært å synliggjøre hvor eksistensiell estetisk erfaring er for mennesker uansett vilkår, og hvor usynlig denne likevel kan bli i det store bildet.
...

Ildsjelene det fortelles om får all vår kjærlighet, takket være oppsiktsvekkende historier og Bjørkvolds frydefulle engasjement. Særlig har han fanget Vålerengaklanen, ekteparet Ørbeck og ikke minst Ragnvald Bjarne med en tilstedeværelse som får det til å svinge både i leselysten og ettertanken.
...

Et viktig bidrag
I det store perspektiv er boka et viktig bidrag i kulturdebatten: Hvem har rett til å dømme om andres musikalske lidenskaper? Det essensielle er ikke hvilken musikk eller hvordan den dyrkes, men at det dyrkes og gror i vår nasjonale kulturkapital; det er disse kreftene som bygger landet. Bjørkvold er utvilsomt én av dem.

(Kathrine Ganer Skaug, nr. 10/2003)


Kulturtrøkk:

...
Vi trenger menn som Bjørkvold, som - i likhet med de fleste personene i bøkene sine - besitter sangen og musikken som en forunderlig glede.
...

Hva man liker best av det som er samlet mellom disse permene er en smaksak, men det meste er nyttig dokumentasjon over små og store begivenheter og personer som har vært med på å skape den norske musikkulturen.

...Hold fram som du stevner. Vi venter i spenning på neste bok fra din hånd...!

(Johan Svendsen, nr. 6/2003)


til toppen


Freidig Forlag, Kristianiasvingen 32, 0782 Oslo. Telefon: +47 922 44 775.   
Alt innhold er opphavsrettig beskyttet.
© Freidig Forlag. ORG NR 995928310.
Webdesign ved