MENY

J.R. Bjørkvold
Om forlaget
Bøker
-Det Musiske Menneske
-Skilpaddens Sang
-Fra Akropolis til Hollywood
-"Vi er de tusener..."
-Foten trår, hjertet slår
-Boller og brøk
-...som forandret verden
-Grunntonen
Bestilling
Kontakt oss
Nyhetsglimt
Blogg
Revolt & rabalder
Pressefoto
  Fra Akropolis til Hollywood
Filmmusikk i retorikkens lys

 
hovedside om boka omtaler fakta  
 
  Dagbladet:

Filmusikkens med- og motbilder

Fra Akropolis til Hollywood er en spennende liten bok. Språklig er den ikke sperret inne i fag-mesopotamisk, men er lesbar og nytbar for enhver som er interessert i det ennå lite utforskede området musikk-i-film. Boka kan anbefales med utbytte av alle som fra ulike vinkler er engasjert i vår mediesamtid- og framtid.

Det meste av vår (eter-) mediedebatt går på økonomi og lokalisering av TV-stasjoner og reklame kontra ikke-reklame. Hva som skal formidles på hvilken måte til hvem, snakkes det fint lite om. Slik kan Jon-Roar Bjørkvolds bok kanskje først og fremst leses som et innkast fra et humanistisk ståsted, i en mediedebatt der byråkrater, teknokrater og mer eller mindre lyssterke politikere gjør seg brede.

(Thor Ellingsen, 8. juli 1988)

Dagbladet:

Musikken bak bildene

Det grunnleggende perspektivet i Bjørkvolds framstilling er at han håper å yte bidrag til en mer helhetlig forståelse av de moderne medienes rolle i samfunnet. For å finne fram til denne, er den humanistiske komponenten i medieforskningen uomgjengelig. Denne lille boka illustrerer poenget på et framifrå sett, og den har sin særlige styrke i at den kan leses og forstås av folk som, liksom denne anmelderen, ikke har faglige forutsetninger innenfor musikkforståelse.

(Helge Rønning, 1. august 1988)

VG:

Musikken bak bildene

Film er trolig den mest tverrfaglige av alle kunstarter. Derfor er det merkelig at ytterst få musikkforskere har vært opptatt av dette mediet.

Et gledelig unntak er Jon-Roar Bjørkvold ... Med sin bok "Fra Akropolis til Hollywood" har han satt et solid spadestikk i upløyd mark ...

Etter å ha lest hans bok lytter man da også til lydkulissene — med nye ører.

(Jarle Sørå, 17. august 1988)

Media i skolen:

Boka er velsignet fri for vanskelig tilgjengelige faguttrykk og bør ha meget stor interesse for alle som er opptatt av bildemediene ...

Boka er herved varmt anbefalt.

(Trygve Panhoff, 5/88)

Filmtidsskriftet "Z":

Jon-Roar Bjørkvold har med boka "Fra Akropolis til Hollywood" lagt fram et viktig utgangspunkt for analyse og kritikk av dagens massemediale musikkbruk. Å problematisere filmmusikk ut fra retorikk er en interessant vinkling. Den setter filmmusikkens argumentasjonsmåter inn i en kulturhistorisk sammenheng, hvor man, ved å studere virkemidlenes historie, muligens kan stilles friere for dermed virkelig å kunne ta stilling til filmens "budskap"...

Bjørkvolds "Fra Akropolis til Hollywood" er ikke forvansket av tung fagterminologi, og er derfor egnet som lesning på tvers av tidligere definerte fagskiller, og sist, men ikke minst: den er lettlest og preget av forfatterens entusiasme over emnet. Den bør kunne nå ut til mange, også til dem som ennå ikke har oppdaget at det finnes en avknapp (les "AV-knapp") på TV-apparatet.

(Bjørn Sverre Kristensen, 4/88)

 

til toppen

Freidig Forlag, Kristianiasvingen 32, 0782 Oslo. Telefon: +47 922 44 775.   
Alt innhold er opphavsrettig beskyttet.
© Freidig Forlag. ORG NR 995928310.
Webdesign ved