MENY

J.R. Bjørkvold
Om forlaget
Bøker
-Det Musiske Menneske
-Skilpaddens Sang
-Fra Akropolis til Hollywood
-"Vi er de tusener..."
-Foten trår, hjertet slår
-Boller og brøk
-...som forandret verden
Bestilling
Kontakt oss
Nyhetsglimt
Blogg
Revolt & rabalder
Pressefoto
  Det Musiske Menneske
Barnet og sangen, lek og læring gjennom livets faser

 
hovedside om boka omtaler fakta bestilling
 
Norge  utlandet
  Musikk og skole:

En av 80-åras dristigste og viktigste musikkbøker

... så klar og uttrykkssterk om det som er forfatterens viktigste budskap, at jeg anbefaler ALLE som arbeider med musikkundervisning uansett skoleslag å lese boka!

(Elef Nesheim, nr. 1/1990)

Norsk pedagogisk tidskrift:

På spor etter det musiske menneske
Oppdager du en perle på din vei, så nyt den uten forbehold ... For hvilken framstilling er ikke dette blitt! Spennende skritter den ut vesentlige sider av livet ut fra samme posisjon. Forfatteren kan skildre sitt stoff, og han gjør det med kjærlighet til barnet i oss alle. Med Det musiske menneske har Jon-Roar Bjørkvold begått en sann svir av en bok. Den er et credo sunget ut i herlig jubel, inspirerende for oss alle!

(nr. 3/1990)

Bedre Skole:

Boka handler om langt mer en pedagogikk, men er etter mitt skjønn samtidig en av de viktigste bøker om pedagogikk som er kommet ut i Norge.

... Bjørkvold er helt på linje med den forskergruppen ved Harvard Graduate school of education med Howard Gardner som nøkkelfigur ...

Han gir en sterk argumentasjon for at skolen i større grad må argumentere barn ... som et hele, og for at ikke minst kunnskapstilegnelsen i skolen er fundamentalt avhengig av et slikt pedagogisk helhetsperspektiv, hvor følelser, sanselighet og kroppslighet får sin naturlige plass i samspillet med den kognitive utvikling. Bare på den måten har vi mulighet for å redusere gapet mellom det menneskelige potensiale som er til stede hos det enkelte menneske, og vår evne til å gjøre bruk av dette potensiale.

Det er sjelden jeg anbefaler at en bok bør leses. Jeg vet ikke om Bjørkvolds bok gjør leseren klokere, hvis da ikke større forståelse er en vesentlig basis for klokskap. Men burde kunne gjøre noen lesere mer menneskelige.

(Kjell Eide, nr. 2/1990)

KOMMENTAR: Denne anbefalingen gikk opprinnelig til den norske regjerning. Kjell Eide var ekspedisjonssjef i KUF, og regjeringens rådgiver i utdanningspolitiske spørsmål, med bred internasjonal orientering. Anmeldelsen i Bedre Skole, som det her er gjengitt et lite utdrag fra, var opprinnelig skrevet som et internt notat til den norske regjering høsten 1989. Norske skolereformer på 1990-tallet viste at den norske regjering ikke lyttet til sin faglige rådgiver på feltet. Regjeringene i så vel Sverige som Danmark viste seg derimot lydhøre.

J.R.B.

Skoleforum:

Torpedo mot tradisjonell pedagogikk

Professor Bjørkvold ved Musikkvitenskapelig institutt har skrevet en bok som ingen realist eller filolog kommer utenom. Den angår all som har noe med barn og ungdom å gjøre i tolvårig skole.

Hundrevis av impulser finnes spredt omkring i teksten, og jeg tviler på om en mer revolusjonerende pedagogikkbok har sett dagens lys her hjemme.

De som tåler uroen i sjelen ved å lese Det Musiske Menneske, vil neppe mer forbli den samme underviser som han var før.

(Børre Ørbæk, nr. 14/1990)

Bedre skole:

Det Musiske Menneske er en brannfakkel og en døråpner i dagens kunnskapsdebatt ... Den er et programskrift for pedagoger, et programskrift som det dessuten er en lyst å lese. Den kan være utgangspunkt for en betimelig pendelsvingning i norsk pedagogikk. Carpe diem! ...

Det banebrytende ligger i hans perspektiv og begrepsavklaring. Her i vesten har vi i løpet av noen århundrer gjort oss delvis uavhengige av å formidle kultur mellom levende mennesker. De kulturelle mekanismene som engang var være eller ikke være for overføring av erfaringer fra generasjon til generasjon, har blitt erstattet med alfabetets mekaniske kopiering av språk. Muntlig folkekultur er endret til skriftlig elitekultur, et forhold som også gjelder musikken ... Det er i dette perspektivet at Bjørkvold forsøker å sette på begrep de opprinnelige lærings- og overføringsmekanismene ... Det han har funnet, er kulturens innerste struktur, stammen og grenene på kunnskapens tre, hvor vi i vårt alfabetiserte hovmod bare ser deler av bladverket.

Dypest sett ender Bjørkvold opp med et alternativt syn på kunnskap og et spennende syn på læring ...

Om han har lykkes i alt dette? Ja, boka har en nerve som binder leseren, som utløser leserens eget erfaringsunivers og gjør at leseren kommer i havn, kanskje litt søvnløs, men med en varm følelse av å ha funnet mer mening med livet. Etter hvert vet jeg at den fungerer godt i lærerutdanningen. Den gir den etterspurte gnisten som gjør elever til studenter. Mitt håp er likevel at først og fremst praktikerne, byråkratene og politikerne som steller med utdanning fra barnehage til universitetet, vil unne seg denne lesefesten, og ikke for å drømme seg bort.

(Per Linge, nr. 2/1991)
 
Norge  utlandet

til toppen

Freidig Forlag, Kristianiasvingen 32, 0782 Oslo. Telefon: +47 922 44 775.   
Alt innhold er opphavsrettig beskyttet.
© Freidig Forlag. ORG NR 995928310.
Webdesign ved