MENY

J.R. Bjørkvold
Om forlaget
Bøker
-Det Musiske Menneske
-Skilpaddens Sang
-Fra Akropolis til Hollywood
-"Vi er de tusener..."
-Foten trår, hjertet slår
-Boller og brøk
-...som forandret verden
Bestilling
Kontakt oss
Nyhetsglimt
Blogg
Revolt & rabalder
Pressefoto
  Skilpaddens Sang

 
hovedside om boka omtaler fakta bestilling
 
side 1   side 2
 
— Hva vil det si å være betatt, berørt, grepet?

— Hva vil det si å finne rytmen i seg, utløse sin skapende identitet?

— Tenkning som emosjonelt rom — hva handler det om?

— En idé i brytningen mellom bevissthet og underbevissthet — hva er det?


Det begynte med et brev. Jeg rettet det til ledelsen ved Universitetet i Oslo og siterer noen linjer:

Noe er i ferd med å gå fryktelig galt ved våre universiteter og høgskoler. Lansering av stadig nye skjemaer, virksomhetsplaner, strategiske planer, individuelle arbeidsplaner, målstyring og rapporteringskrav er nå i så stor grad i ferd med å gripe inn i forskningshverdagen at noe stivner til, fryser fast. Støyen utløst i jaget på ytre dokumentasjon er blitt så omseggripende at mange ikke lenger finner den nødvendige roen og underliggende tillit som skal til for enda en gang — kanskje — å få tak i ideen som forløser god forskning. Kvantitet forveksles med kvalitet, kvantitetssikring med kvalitetssikring. Tankeprosesser er ikke kausalt lineære, de går som regel ikke opp. De er uforutsigbare, labile, på ett plan helt ukontrollerbare i viktige faser. De kan lykkes — og mislykkes. Ingen vet helt om, når, hvordan ... Mister forskningen sin kraft, brekker universiteter og høgskoler ryggen.

Jeg viste brevet til min nabo og venn, Rolv Mikkel Blakar, den gang medlem av kollegiet ved Universitetet i Oslo.

"Det brevet må du få publisert" sa Rolv. "Det er viktig!"

Ufordringen lå i kim et par år — og så ble det en bok, Skilpaddens Sang.

Bokas perspektiv er i forhold til brevet jeg skrev utvidet til et allmennmenneskelige felt der alle finnes, uansett arbeid, alder, kjønn og nasjonalitet. Jo da, brevet er integrert i boka (s. 86-87), men da i en sammenheng der trusselen mot menneskelig kreativitet kritisk tas opp i hele spenningsfeltet mellom individ og samfunn, menneskesyn og kunnskapssyn. Som i Hermann Hesses bok Narsiss og Gullmunn, der to venner, den ene boklærd og forsker, den andre livsklok og kunstner, drøfter vitenskapens vesen i forhold til kunstens vesen. Narsiss’ og Gullmunns stemmer er begge integrert i Skilpaddens Sang både i sitatform og som idétilfang.

Som grunnlag for en kritisk vinkling prøver jeg i bokas første del å nærme meg et begrep som blir farlig om det forvaltes som tom næringslivsretorikk: "den menneskelige ressurs", "the human capital", dens potens, egenart og kår i en nordeuropeisk, rasjonelt forankret kultur. "Kvalitetssikring" og "verdiskaping", — hva handler det egentlig om? Hovedavsnittene går fra "Kraftfelt" og "Kraftfelt i krise" til et "Vokt ilden!".

 
side 1   side 2

til toppen

Freidig Forlag, Kristianiasvingen 32, 0782 Oslo. Telefon: +47 922 44 775.   
Alt innhold er opphavsrettig beskyttet.
© Freidig Forlag. ORG NR 995928310.
Webdesign ved