MENY

J.R. Bjørkvold
Om forlaget
Bøker
Bestilling
Kontakt oss
Nyhetsglimt
Blogg
Revolt & rabalder
-Avskjedsmarkering
-Revolt og rabalder
-Forelesningsblogg
-2005, høst
-2006, vår
-2006, høst
-2007 jan-apr
-2007 mai-aug
-2007 sep-des
-2008
-2009
-2010, vår
-2010, høst
-Nyhetsglimt
Pressefoto

 

 

 

Forelesningblogg 2010 -vår


Foto: Kolbein Dahle

 

19.1 — 2010: Møte på Stortinget: "Vågå-modellen: Skulen som motor for å skape ei god samfunnsutvikling"

22.1 — 2010: Bydel Gamle Oslo: Planleggingsdag for barnehageansatte: "Gotta take the power back!"

28.1 — 2010: Bodø Kulturhus: Inspirasjonsdag for Nordland Fylkeskommune: "Musisk energi"

11.2 — 2010: Kristiansund: Nasjonal barnehagekonferanse: "Vi skaper framtida". Foredrag: "Musisk kvalitetssikring"

4.5. — 2010: Vanylven kommune: "Musisk verdiskaping"

6.5 — 2010: Folkets Hus, Oslo. "Nordiske Impulser: Magiske barnehager i Norden". Åpningsforedrag

10.5. — 2010: Den sosialpedagogiske høgskolen, Sandnes. "Mosse Jørgensen in memoriam"

27.5 — 2010: Kirkens Bymisjon, Bodø: "Rus med musiske fortegn"

4.6 — 12.6 — 2010: Kreta: 20-årsjubileum for DISPUK (Dansk Institutt for Supervisjon, Personalutvikling, Undervisning og Konsultasjon): "REFLEKSJONSUGE, KOMMUNIKATION OG ORGANISATION".

 


19.01 — 2010: MØTE PÅ STORTINGET: "VÅGÅ-MODELLEN. SKULEN SOM MOTOR FOR Å SKAPE EI GOD SAMFUNNSUTVIKLING"

 

Da statsmimister Stoltenberg før valget i fjor ble spurt om han hadde politiske forbilder svarte han: "Internasjonalt: Nelson Mandela, nasjonalt ordføreren i Vågå, Rune Øygard. Denne mannen er det altså som nå setter i gang arbeidet med å utvikle Vågå. Han tenker som så: "Lager vi Norges beste skole, kommer barnefamiler flyttende til Vågå. For foreldre vil sine barns det aller beste. Og kommer barnefamiliene, vil hele samfunnsutviklingen vokse. "Det er viktig med fyrtårn, lokalsamfunn som kan og vil. En Vågå-modell vil kunne inspirere andre kommuner i Norge til å ta fatt og dermed komme hele Norges samfunnsutviklimg til gode," sa Stoltenberg, han var til stede på et møte om Vågå i Innovasjon Norge i fjor. Selv møtte jeg Rune Øygard for første gang i november 2008, det var et kraftig week end-seminar sammen med Arve Tellefsen og Morten Krogvold (se blogg for 14-15-11— 2008!). Musiske impulser har en evne til å gro om de fester seg i musiske mennesker. Og Rune Øygard er et musisk menneske. Og dertil altså en handlekrfatig og visjonær politiker. Han vil at skolen i Vågå som skal formes med impulser fra min forskning, framfor alt nedfelt i "Det musiske menneske".

Møtet i møterom 303 på Stortinget denne ettermiddagen ble ledet av fylkesmann for Oppland Kristin Hille Valle og stortingsrepresentant Torstein Rudhagen fra Opplandsbenken (Rune Øygard ltil høyre på bildet):

Rune Øygard hadde samlet mange støttespillere til dette møte, for her skal det satses. Nettverket han nå bygger rundt den nye "Vågå-modellen" sier noe hans politiske grep:
 
Kl. 17:00    Opning ved stortingsrepresentant Torstein Rudihagen
Kl. 17:05    Bakgrunn og målsetting med møtet ved fylkesmann Kristin Hille Valla
Kl. 17:15    Visjonar, innhald, tiltak ved Vågå kommune.
Kl. 17:30    Kvifor Norges beste skule i Vågå ved dagleg leiar IKT Norge Per Morten Hoff og kommunikasjonsrådgjevar Elizabeth Hartmann.
Kl. 17:50    Kva bør Vågå gjere for å få Norges beste skule ved professor Jon Roar Bjørkvold
Kl. 18:00    Innspel frå andre inviterte
Kl. 18:15    Dialog
Kl. 18:50    Oppsummering, vegen vidare ved stortingsrepresentant Torstein Rudihagen og fylkesmann Kristin Hille Valla.
Kl. 19:00    Møteslutt
 
Deltakarar; stortingsbenken frå Oppland
                    eventuelle politiske rådgjevarar, andre politikarar
                    Fylkesmann Kristin Hille Valla
                    Per Morten Hoff, IKT Norge
                    Professor Jon Roar Bjørkvold
                    Jenny Steines, Høgskolen i Lillehammer
                    Arild Sørum Stana, KS
                    Ole Aasaaren, Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal   ikkje stadfesta
                    Bjørn Iversen, Selskapet for Norges Vel
                    Torstein Ingvaldsen, Norges Idrettsforbund / Idrettens kompetansesenter
                    Tom Svellet, Norges Idrettsforbund / Idrettens kompetansesenter
                    Stian Høglien, Regionkontoret for Nord-Gudbrandsdal
                    Tor Arne Gangsø, rådmann Vågå kommune
                    Hanne Blåfjelldal, prosjektleiar
                    Kjell Nyhus, oppvekstsjef
                    Astrid Sveen Løkken, formannskapet
                    Steinar Jøråndstad, formannskapet
                    Anne Marie Svare Holand, formannskapet
                    Jehans Storvik, formannskapet
                    Odd Erik Sveen, formannskapet
                    Dag Lindvig, formannskapet
                    Rune Øygard, formannskapet
                    Per Dagfinn Ersvik, leiar hovudutval for oppvekst, kultur og omsorg
                    Ola Schiager, rektor Bjørnegård skole, Bærum
                    Halvor Holmli, Distriktssenteret   ikkje stadfesta 
                    Oddvin Vatlestad, Norsk kulturskoleråd, ikkje stadfesta
                    Per Ritzler, Foreningen Norden, ikkje stadfesta 
                    Håvard Larsen, Ergo
                    Lars Jolstad, EasyBits 
 
Det er muleg at media også blir representert.

*****************************************************

Applausen etter mitt innlegg tyder på at her vil mange bidra. Både KS-representanten og Aksel Hagen, SV, hilste med glede mulige nasjonale konsekvenser av en nytenkende skolesatsning. Klart sånt gleder mitt hjerte. Men mest gledet nok mailen fra Rune Øygard dagen etter:

Kjære Jon-Roar,

Du gav oss kraft og perspektiv i kveld Jon-Roar. På ein sterkt måte klarar du å sette ord på det det gjeld og utfordre på det grunnleggjande.

Takk for ditt bankande hjarta for "det heile musiske menneskje" og Vågå.

Mbh

Rune


22.1 — 2010· BYDEL GAMLE OSLO: PLANLEGGINGSDAG FOR BARNEHAGEANSATTE: "GOTTA TAKE THE POWER BACK!"

Jeg var nok gira etter møtet på Stortinget. Intro:"Gotta take the power back" med Rage against the Machine dundret i salen". Avslutning : Stående applaus fra 500 hundre mennesker.

Hvem trenger å ta makta tilbake? Både ungene og de ansatte.

— UNGENE. Barnehage og skole må fatte basis og bygge på det: Barnas basiskompetanser, det som gjør læring i førskolealderen så makeløs sterk og dyp:

  • Gleden ved å leve
  • Motet til å skape
  • Evnen til å lære
  • Trangen til å leke
  • Kraften til å vokse

Når Kunnskapsløftet snakker om basiskompetanser — lese, regne, IKT osv — er det egentlig bare snakk om ønskelister, om hva man mener er fundamentalt viktig at barn lærer. Men snur barnet ryggen til, møter man ikke barna der barna er gode — læringens funksjon og mening — faller ønskelistene i grus, uansett hvor godt ment de enn er. At denne type skoleønskelister nå invaderer barnehagen med Oslos"ABC, 1,2,3", er utviklingsmessig prematurt og bryter med barns helhetlige, kulturforankrede læringsformer. Også barns hjerneutvikling stagnerer om denne typen læringstrykk blir viktig i barnmehagealderen (her skulle jeg ha vist en video med den finske hjerneforskeren Matti Bergström, som jeg har jobbet mye sammen med, men det rakk jeg ikke). Men jeg tror salen forstod: We gotta take that power back"

DE ANSATTE: skjemaveldet svekker de ansattes tid og overskudd til å være sammen med barn, lytte til barnet se barnet, kommunisere med barnet. We gotta take that power back!"

I dag, 27. januar, fikk jeg en inmvitasjon fra Høgskolen på Lillehammer. Tema: "Danning som revolt". Tittelen stemmer så bra. For noe må skje, fra Vågå-prsjektet til barnehagene i Bydel Gamle Oslo.

Kirsti Apeland som inviterte meg.

På vei ut etter forelesningen kom en mann bort til meg med en portrettegning han hadde laget av meg underveis. "We got the power. Takk for en fantastisk forelesning. Hilsen Grønland torg barnehage."

Noen uker senere (5.2.10) fikk jeg en mail fra Kirsti Apeland. Evalueringsskjemaer fra denne dagen var samlet inn om denne fagdagen der Magne Raundalen hadde formiddagen og jeg ettermiddagen:

Hei, og takk for sist!!
>
> Vi har nå gått gjennom evalueringene fra fagdagen 22.1 og har lyst å
> gjengi noe av det folk sa/ har skrevet;
> "Inspirende, spennende, givende, fantastisk, morsomt, lærerikt,
> tankevekkende, perfekt, informativt, levende, relevant, humoristisk,
> oppfriskende, midt i blinken, suverent, forståelig, genialt, koselig,
> reflekterende, strålende, entusiastisk, livlig, interessant, orginalt,
> viktig, utrolig bra, oppløftende, rørende, følelsesmessig,
> underholdende, energigivende, alvorlig, folkelig, motiverende,
> oppmuntrende, fornøyelig, vitamininsprøytning, hæærlig.."
>
> "Dyktige foredragsholdere som supplerte hverandre godt"
> "De var ekte og ærlige, jeg kjedet meg ikke et sekund"
> "Dette er den beste fagdagen jeg har hatt!"
> "Kan vi ha dem neste år også?"
> "De gjorde noe med meg som pedagog, mor og menneske"
> "Takk for en flott, lærerik og inspirerende fagdag. Flere sånne!"
> "Get the power back!!"
>
> Så dere skal ikke se bort fra at vi kontakter dere igjen:)
> På vegne av oss alle; tusen takk:)
>
>
> Med vennlig hilsen
> Kirsti Apeland
> Fagkonsulent
> Christiania barnehageenhet
> Bydel Gamle Oslo

Kirste sendte meg etterpå dette bilde. Fullt trøkk med Rage against the machine: Gotta take the power back:

 


 

29.1 — 2010: BODØ KULTURHUS, INSPIRASJONSDAG FOR NORDLAND FYLKESKOMMUNE: "MUSISK ENERGI"

Å hoppe etter Wirkola når han har satt bakkerekord i Kolllen, er en ting. Men å forelese etter Karin når hun på formidagen har satt kulturhusrekord med powerpointvidd, gode historier, sterke lyder ("det brøles for lite i dagens Norge") og muntre klipp fra Internett, er ikke lett. Jeg følte meg faktisk litt bortkommen sånn i starten. Ikke fordi jeg er motstander av latter, snarere tvert i mot. Det går en rak vei fra HA-HA — til A-HA! Men salen var nok både lattermetta og maksimalt latterretta før jeg kom i gang, etter lunsj. Da krever det mye å snu til et perspektiv der mer er med, både av en salen (vi var snautt 200) og meg selv. Og jeg må også ha forskeralvoret og livsalvoret med, det blir ikke skikk på på mitt ellers. En utfordrende dag, jeg var rimelig mør da jeg kom hjem den kvelden.

En særlig glede denne dagen var å møte igjen en kjær student fra 1980-tallet, Nina Badendyck. Den gangen hjalp hun meg med mye, hun var blant en stødig assistent på mine filmmusikkseminarer. I dag er hun fylkeskultursjef i Nordland. Jeg blir stolt når jeg ser gamle studenter ta ansvar i viktige jobber rundt om i Norge!

Jeg hadde en sterk følelse av at gleden over å møtes igjen var gjensidig!

Jeg pleier alltid å ta med på bloggen min et bilde av den personen som inviterer. Denne gang var det rådgiver i fylkeskommunen, Grethe Endresen:


11.2 — 2010: KRISTIANSUND: NASJONAL BARNEHAGEKONFERANSE: "VI SKAPER FRAMTIDA". FOREDRAG: "MUSISK KVALITETSSIKRING "

Det varmet da jeg ankom flyplassen i Kristiansund: Endelig en snev av påskevær med sol og snøsmelting (i Oslo har vi hatt sammehengende kulde siden lenge før jul). Det skulle bli mer varme denne dagen.

Det var Dag Eirik Elgsaas fra Sunndal kommune som lenge før jul ringte og inviterte. Kommunen har store visjoner: Det satses på en årlig, nasjonal barnehagekonferanse, barnehagens innhold må få forsterket fokus. Denne kommunen har jeg et spesielt forhold til: Etter at jeg var der sist, har kommunen satt opp en skulptur de har kalt "Et musisk lekeapparat i barnehagen". Så selvsagt sa jeg ja til å komme . Klikk deg inn på "nyhetsglimt" for 2008, så kan du få se et staselig bilde av skulpturen!

Konferansen ble avholdt i Kristiansund (i den gamle kinoen), for dette var et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund og Sunndal. Formiddagen var viet "Estetikkens glød" med Anne Karin Fotland og Mari Gryte og Kari Søndenå. Deres bidrag fikk jeg dessverre ikke med meg, jeg var da på vei med fly opp til Kristiansund. Men Inge Eidsvåg fikk jeg med meg, han hadde rollen som gjennomgangstankevekker denne dagen. Inge hadde åpnet med "Jeg" på morgenen, hadde fortsatt med "Du" på formiddagen", og avsluttet med "Vi" før mitt foredrag. Inge Eidsvåg er en lærd, vis og varm formidler. Han har skrevet om "den gode lærer" - og er selv inkarnasjonen av "den gode lærer". Som mangeårig rektor på Nansen-skolen fortalte han om et "vi-engasjement" på krigsherjede Balkan. Jeg spurte etterpå om han kjente Svein Mønnesland, Balkan-ekspert og professor i serbisk. Svein er en god venn av meg helt tilbake fra da vi som 19-åringer studerte russisk sammen. Inge Eidsvåg lyste opp: "Å, Svein, han er en meget flott fyr!". Sånt varmer.

Varme gjorde også salen, deres responser underveis i mitt foredrag gjorde meg mer enn vanlig gira. Etterpå kom den kvinne bort til meg: "Ta dette med deg. Det du har snakket om er akkurat det jeg og departementet jobber med". Jeg bladde i brosjyren mens jeg satt på flyet tilbake til Oslo: "Barnehageprisen 2009", utarbeidet av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Ikke visste jeg at det fantes en egen barmehagepris. Nå håper jeg bare at Ellen Marie Sæthre-McGuirk, som gav meg brosjyra, tar kontakt. Hun lovte det.

 

Inge Eidsvåg og Jon-Roar Bjørkvold etter endt dyst.


4.5 — 2010: VANYLVEN KOMMUNE: "MUSISK VERDISKAPING"

Det snødde denne dagen da jeg dro fra Oslo. Men Vest-Norge badet i glassklar luft og maisol. Det var rystende vakkert:

Og MEKTIG:

Breiteigsfjellene, et landmerke i Vanylven kommune, med Stadthavet som nærmeste nabo.

Hjertet mitt var så fylt av vakker natur at det måtte ut i sang. Så der i formannskapssalen i Vannylven kommune med utskikt over fjorden rett imot, satte jeg meg rakt ned ved pianoet og lot følelsene tone ut i Elias Blix'

Aa, eg veit meg eit land langt der uppe mot nord

med ei lysand strand millom høgfjell og fjord.

Der eg gjerne er gjest, der mitt hjarta er fest

med deg finaste, finaste band....

Det ble ein lysande dag, den endte opp med stående applaus og klem fra ordfører Jan Helgøy. "Fra nå av skal det synges på alle våre formannskapsmøter!" forsikret han. Ordføreen har for øvrig satt sin kommune på kartet på flere måter. Som gammel gartner vant han en nasjonal konkurranse blant landets kommune om å dyrke fram landets høyeste solsikke. Vanlyven vant med en solsikke på 4.72 m. Nå står en en solsikkeskultur utenfor kommunehuset — et symbol på kommunal frodighet og skaperkraft:

Det er mange ildsjeler i kommunen, bl.a, Astrid Aarø Engen, som står bak "Monsiaden, en kulturmønstring for barn med utviklingshemninger. Det var hennes idé å få meg til Vanyvlen:

Paal Espen Wingaard er kommunens "Bu-lystkonsulent". Det sier mye kommunens satsing på framtid og nyetablerin (her bor under 4000 mennesker).

Ikke bare ser vi Breiteigfjellene i bakgrunnen. Paal Espen står på"Likneset", dit liket til fru Inger av Austrått drev i land i 1555. Dene mailen sendte han i etterkant:

Vi har nå mer sang i gangene, et formannskap som skal begynne å synge på møtene igjen og et fokus på å få til noe større i Vanylven.

Selv startet jeg min presentasjon om Vanylven for fylke med å få alle til å reise seg å synge før vi begynte. Dette hjelper oss å legge innhold i Vanylven - ein grunn til å smile.

Du har satt oss på sporet til å finne sterke verdier og urkrefter i oss selv og andre i kommunen som er aktuelle Nuet. Dine verktøy bidrar til å gjøre omdømme- og forandringsarbeidet med umiddelbar respons på her og nå situasjonen. Dette hjelper oss til å skape en levende og dampende identiet i øyeblikksarbeid og ikke bare skattekisten som er full av gamle og gode historier og hendelser.

Jeg er sikker på at ditt budskap fortsatt surer i hodene på alle de som var med på dette vendepunktet og vi gleder oss til å sette dine refleksjoner ut i handling.

Vi holder kontakten, og takk for at du prioriterte å komme til oss.

Espen


6.5 — 2010: FOLKETS HUS, OSLO. "NORDISKE IMPULSER: MAGISKE BARNEHAGER I NORDEN". ÅPNINGSFOREDRAG

 

"Begeistring, fantasi, nærvær, lek og læring", var stikkord for konferansen. 450 mennesker i salen, barnehagefolk fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøyene. Konferanse over to dager med konkrete innspill fra norske, danske og svenske barnehager.

For to år siden ringte daværende utdanningsminister Bård Vegar Sohjell meg og inviterte til et møte om barnehagens innhold. I to timer satt vi sammen. Jeg advarte bl.a. sterkt mot en idé han nettopp hadde lansert: språktesting av barnehagebarn. Da møtet var over — det var både hyggelig og åpent — ba han meg om å lage et notat om"den musiske barnehagen". Selv skulle han i pappapermisjon til over sommeren. "Om jeg kunne ha notatet klart til han kom tilbake?" Det lovte jeg. En måneds tid etter at jeg hadde levert fra meg notatet, kommer så et offisielt utspill fra Solhjell om språktesting av 3-åringer. Da kjente en skuffelse på linje med da Hernes, stikk imot råd fra forskerhold, lærerorganisasjoner og majoritetetn av foreldre, innførte 6-årig skolestart. "Nytter det?", tenkte jeg da.

Dette notatet, som jeg har lagt ut på hjemmesiden min (du finner det under nyhetsglimt for 2008), brukte jeg så som ramme for mitt åpningsforedrag.

Da jeg var ferdig, reiste 450 mennesker seg i en stående applaus som ingen ende ville ta. "Her skulle både Solhjell og Kristin Halvorsen ha vært akkurat nå," tenkte jeg.

 


10.5 — 2010: DEN SOSIALPEDAGOGISKE HØGSKOLEN, SANDNES: "MOSSE JØRGENSEN IN MEMORIAM"

 

Skolens mangeårige rektor, Judith Tollevik.

Her handler det om tre kvinnelige opprørere og nytenkere innen pedagogikk:

Eva Nordland, som brøt ut på 1960-tallet ved Universitetet i Oslo. Hun ville vekk fra empirisk/positivistisk forskning i ped.faget.

Mosse Jørgensen, Forsøksgyms første rektor og min nære venn.

Og Judith Tollevik, som altså frontet en sosialpedagogisk høgskole

Hit har jeg kommet tilbake år etter år, nettopp for å være med på å støtte viktig nytenkning i ped.faget.

Eva Nordland er gammel og syk. Mosse døde i fjor. Ildsjelen Judith er blitt 75 år.Måtte deres tanker leve videre. De trengs!

Du kan lese nærmere om denne skolen på internett. Mange av studentene er modne voksne som kombinerer jobb og studier.

 

Jeg fortalte studentene — de var 40 i tallet fra forskjellige yrker — om Eva Nordland og Mosse. og tilegnet forelesningen Mosses minne.


27.5 — 2010: KIRKENS BYMISJON, BODØ: "RUS MED MUSISKE FORTEGN"

Det var Anne Line Diesen, daglig leder for Bymisjonen i Bodø, som inviterte. Arbeid mot rusmisbruk er er viktig satsningsområde. Grepet var dristig nok: Åpen invitasjon til en forelesning med meg i byens rockelokale Sinus. Hvem kommer så, en solfylt ettermiddag mellom kl. 13.00 og 16.00? Anne Line hadde satt fram 25 stoler, men måtte plusse på 35 til. Her var ansatte og frivillige fra Bymisjonen, her kom en klasse musikkstudenter fra høyskolen ("vi har deg som pensum") samt kulturfolk og helsefolk. Et strålende oppmøte, mente Anne Line Disen — dog med et skår i gleden: ingen av "brukerne" kom, de som strever med rus.

"Gi meg en rus som er sterkere en dop!" Jeg siterte fra en dag der jeg foreleste i forbindelse med Justisdepartementets lansering av en ny kriminalomsorgsmelding og der mange tunge rusmisbrukere kom til ordet (se blogg 2008). Vi nådde dit denne dagen kjente jeg, både som innsikt og erfaring.

Jeg fikk en spesiell gave (jeg har fotografert den gjennom et åpent vindu hjemme, med grønn skog (=vekst) som bakgrunn:

 

Det fulgte med en trykt tekst:

"Denne lille engelen av glassår er et symbol på at det som tilsynelatende er ødelagt, kan bli noe nytt og vakkert. Engelen er laget av en arbeider i Jobb1, Bymisjonens arbeidstilbud for mennesker med rusproblemer."

 

Noen tid senere fikk jeg en e-posthilsen, den gjengis med tillatelse:

Hei og takk for sist!

Fikk lyst til å sende deg noe jeg har skrevet for en stund siden, som jeg kom til å tenke på etter at du hadde vært og inspirert oss:

 
BLI DEN DU ER
 
Sekunder fra overflaten
like ved døden
ligger dyp glede
 
Minuttene spiller menuett
Timene tegner border
Døgnet gjentar seg selv
Årelange årvisse sjanser
 
Sekunder fra overflaten
like ved livet
fanges friheten
 
 
God ettermiddag:-)

Vennlig hilsen
Anne Line Diesen
Daglig leder
tlf 75 52 32 02


Kreta, 4. TIL 12. JUNI 2010: 20-ÅRS JUBILEUM FOR DISPUK (DANSK INSTITUTT FOR SUPERVISJON, PERSONALUTVIKLING, UNDERVISNING OG KONSULTASJON): "REFLEKSJONSUGE, KOMMUNIKATION OG ORGANITATION".

Denne ukeskonferansen fant sted på Kreta, på et femstjerners hotell, et av de mest gedigne jeg har opplevd, bugnende av blomsterprakt og mat, med Middelhavet som nærmeste nabo:

Det var grunnleggeren av DISPUK, Allan Holmgren, som spontant ba meg om å holde denne ukens avslutningsforedrag etter han hørte meg åpne en konferanse i Grieg-hallen (med stående sluttapplaus) i 2008.

Allan Holmgren

Jeg ante virkelig ikke hva jeg hadde sagt ja til, at jeg var ment å skulle gi et "sluttløft" til en konferanse av ypperste format. Her var det samlet et 80-talls psykologer og narrative terapeuter, primært danske, men også norske, engelske, amerikanske og canadiske. I tillegg til parallelle sesjoner vinklet enten mot "management" eller "therapy", hadde Allan og DISPUK invitert internasjonale toppfolk innen medier, næringsliv, forskning, kommunikasjon og kultur til å holde plenumsforelesninger. Her skulle tanker brytes på tvers. Hør bare: Niels Åkerstrøm Andersen (professor i ledelse og politikk ved Københavns Business School) om spill og demokratisk manipulasjon; Jacob Holdt, verdenskjent fotograf, med "Americam pictures"; den canadiske terapeuten Art Fisher om "invisible violence"; Rune Løkkeberg, redaktør i toppavisen Informationen, om sin kommende bok om "the democratic man and the warrior man"; den internasjonalt kjente filmregissøren Jørgen Leth om sin filmatiske metode; Todd May, amerikansk filosofiprofessor som nå er hyret inn som spaltist i The New York Times, om Deleuze og kreativitetsbegrepet; forfatteren Søren Ulrik Thomsen med opplesning av egne tekster; Barnett & Kim Pierce, ledere av DISPUKS amerikanske broderorganisasjon OMM (Coordinated Management of Meaning Theory) etc. etc. Det flommet over av impulser. Se bare på ansiktene til Barnett og Kim Pierce:

Et helt spesielt inntrykk på meg gjorde Arhild Lauvengs foredrag om hvordan hun slapp løs fra ti år med schizofreni (jeg har en syk lillebror). Hun er i dag utdannet psykolog, et doktordgradsstipend ser nå ut til å komme på plass. Hennes bok "I morgen var jeg alltid en løve" er foreløpig oversatt til ti språk. Et teaterstykke basert på denne boka er i 2010 oppført bl.a. i Oslo. Av hjertet lykke til videre, Arnhild!

Alt dette, og mye mer, skulle jeg løfte fram til et sluttklimaks.... Det gjorde ikke utfordringen mindre tyngende når Allan Holmgren i konferansen program hadde presentert meg slik: "Jon-Roar Bjørkvold: professor of music, retired from his position as professor in protest against the new admistrative procedures that made artistic freedom impossible. Jon-Roar ... is an outstanding musicologist, performer and presenter and the possible best way this conference can end."

Da er det godt at Eva, kona mi, er med og gir krefter. Men til stede på mine forelesninger er hun ikke, det er slik vi vil ha det, både hun og jeg.

 

PS En ekstra joker, hadde jeg i ermet, jeg som har skrevet en bok med tittelen "Det musiske menneske". Zevs, Musene far, er født på nettopp Kreta i følge de gamle greske mytene. Grotten der han ble gjemt bort fra en far som ellers drepte og spiste sine barn, er en av uttallige attraksjoner på Kreta. Øya badet i stekende sol, over tredve grader, under denne makeløse jubilieumsfeiringen. Om det gikk ba med mitt til slutt? Jeg tror Zevs myste mot Kreta-sola og smilte med da salen gav sluttapplaus, lenge og vel. Ikke bare for meg, men for hele denne, ja, musiske uka.

til toppen

 

 


 

   

Freidig Forlag AS, Kristianiasvingen 32, 0782 Oslo. Telefon: +47 922 44 775.   
Alt innhold er opphavsrettig beskyttet.
© Freidig Forlag AS. ORG NR 988 725 013.
Webdesign ved Kjartan Bjørkvold.